خانه / شماره 4 (تابستان 95)

شماره 4 (تابستان 95)

خامُشی بهتر از آن ذکری که دل آگاه نیست

سید محمد صمدی زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین­کوب، دربارۀ پاره­ای از ابعادِ تاریخ چنین می‌نویسد: «… زندگی ساده­ترین فرد انسانی نیز در انزوا و خلأ مطلق نیست و حیات انسانیت با هستی تمام کائنات اتصال دارد. در واقع تاریخ به ما می­آموزد که زندگی ما به زندگی تمام افراد جامعه و قوم ما ارتباط دارد؛ زندگی جامعه و قوم ما نیز ... بیشتر بخوانید »