فهرست

ردیابی فرهنگ خفته

radyabi-farhange-khofteh

  زمانی خیلی طولانی از دورانی که مکتوب صرفاً مخطوط بود نمی گذرد. حضور زندۀ دست خط ها به واسطۀ رشد ناموزون لایه های فرهنگ و اجتماع، لااقل در ایران و ممالک همجوار تا این اواخر ملموس و محسوس بود. کما اینکه برای مدتی قابل توجه در این سرزمین ها مخطوط و مطبوع به موازات هم در مجاهدۀ علمی و ... بیشتر بخوانید »