خانه / اشتراک نسخۀ چاپی

اشتراک نسخۀ چاپی

مبلغ اشتراک سال سوم برای شماره‌های ۹ – ۱۲: ۳۴۰۰۰ تومان
مبلغ اشتراک سال دوم برای شماره‌های ۵-۸: ۲۹۵۰۰ تومان
مبلغ اشتراک سال اول برای شماره‌های ۱-۴: ۳۴۰۰۰ تومان

ارسال از طریق پست سفارشی صورت می‌گیرد. هزینۀ ارسال رایگان است.
علاقه‌مندان در خارج از کشور نام کشور مقصد و شماره‌های درخواستی را به شماره تلفن ۰۰۹۸۹۳۵۷۲۷۰۰۳۱ پیامک یا تلگرام نمایند. پس از محاسبۀ هزینه، از طریق تیپاکس هوایی ارسال می‌گردد.
شماره کارت جهت واریز وجه اشتراک:
۶۰۳۷۹۹۷۴۰۵۰۲۵۴۴۷ بانک ملی بنام محمد عبدلی

شماره حساب جهت واریز وجه اشتراک:
۰۱۱۱۵۹۸۶۸۵۰۰۹ بانک ملی بنام محمد عبدلی

پس از واریز، عکس رسید چاپی را به همراه آدرس و کدپستی به ۰۹۳۵۷۲۷۰۰۳۱ تلگرام نمایید.